podatkowanie darowizny

Darowizna — kiedy trzeba ją opodatkować?

Darowizna to dobrowolne przekazanie majątku lub wartości majątkowych na rzecz innej osoby bez otrzymania w zamian wynagrodzenia. W Polsce obowiązuje podatek od darowizn, który nakłada obowiązek zapłacenia podatku na osobę, która otrzymała darowiznę. Niemniej jednak istnieją okoliczności, w których darowizna nie podlega opodatkowaniu.

Kiedy przelew nie jest darowizną?

Przelew dokonany na konto innej osoby nie zawsze stanowi darowiznę. Jeśli przekazanie środków finansowych wynika z umowy o pracę lub umowy o dzieło, to nie jest to darowizna, a wynagrodzenie za pracę. Podobnie, jeśli przekazanie pieniędzy następuje na mocy umowy pożyczki, to nie jest to darowizna. W takim przypadku pożyczkodawca ma prawo otrzymać zwrot pożyczonych środków i nie podlega to opodatkowaniu.

Czy zawsze trzeba zgłaszać darowiznę?

Nie zawsze trzeba zgłaszać darowiznę organom podatkowym. W przypadku, gdy wartość przekazanej darowizny nie przekracza ustalonej kwoty, nie ma obowiązku zapłaty podatku. W 2023 roku kwota ta wynosi 9 637 złotych. Jednakże, jeśli wartość przekazanej darowizny przekracza tę kwotę, obowiązkowe jest zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym oraz uiszczenie podatku.

Podatek od darowizn wynosi 3% wartości przekazanej darowizny, chyba że darowizna została przekazana na cele związane z nauką, ochroną zdrowia, ochroną dziedzictwa kulturowego lub opieką nad dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych. W takim przypadku podatek wynosi 0%.

Warto również wiedzieć, że podatek od darowizn jest obliczany na podstawie wartości przedmiotu darowizny. W przypadku darowizny nieruchomości, wartość ta jest ustalana na podstawie ceny rynkowej nieruchomości. Jeśli jednak wartość darowizny przekracza 10 000 złotych, konieczne jest sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego opinii o wartości nieruchomości, która będzie podstawą do obliczenia podatku.

W przypadku darowizn przekazywanych w drodze darowizny przedawnionej tzn. takiej, która została przekazana przed co najmniej 6 laty, nie ma obowiązku płacenia podatku. Przy czym, aby uniknąć niejasności, należy pamiętać o zachowaniu dowodów na okoliczności przekazania darowizny.

Darowizna to dobrowolne przekazanie majątku lub wartości majątkowych na rzecz innej osoby bez otrzymania wynagrodzenia. Zgodnie z polskim prawem, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od darowizn. Niemniej jednak istnieją okoliczności, w których nie trzeba zgłaszać darowizny organom podatkowym lub podatek ten może zostać zredukowany do zera.

Ostatnie posty:

Zobacz inne posty: